Φωτογραφίες γραφείου τελετών Σπύρου Οικονομόπουλου στον Πειραιά

 
Το γραφείο μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στολισμοί - Στεφάνια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δίσκοι